domov > novice > Industrijske novice

Načelo delovanja injektorja, sestava, vrsta delovanja, namestitev in načini pregleda

2022-03-04

Kako deluje injektor

Injektor goriva je pravzaprav elektromagnetni ventil, njegova šoba je obrnjena proti sesalnemu ventilu (večtočkovni vbrizg izven cilindra), njegov rep pa je povezan s cevjo za distribucijo goriva.

Gorivo prihaja iz visokotlačnega oljnega kroga, skozi kanal teče do injektorja goriva in skozi odprtino teče v krmilno komoro. Krmilna komora je povezana s krogotokom goriva skozi luknjo za izpust olja, ki jo krmili elektromagnetni ventil. Ko je odprtina za izpust olja zaprta, hidravlični tlak, ki deluje na krmilni bat igelnega ventila, presega njegovo silo na tlačno nosilno površino igelnega ventila injektorja. Posledično se igelni ventil potisne v sedež ventila ter izolira in zapre visokotlačni prehod iz zgorevalne komore.

Ko se aktivira elektromagnetni ventil injektorja goriva, se odpre luknja za izpust olja, kar povzroči padec tlaka v krmilni komori. Posledično pade tudi hidravlični tlak na batu. Ko hidravlični tlak pade pod tlak, ki deluje na ležaj igelnega ventila šobe Tlak na tlačni površini, se igelni ventil odpre in gorivo se vbrizga v zgorevalno komoro skozi luknjo za šobo. Količina vbrizganega goriva je določena s širino električnega impulza; širina impulza = trajanje vbrizga goriva = količina vbrizganega goriva

Injektor mora izpolnjevati zahteve različnih vrst zgorevalnih komor glede lastnosti vbrizgavanja. Na splošno mora vbrizgavanje imeti določeno razdaljo prodiranja in kot razpršilnega stožca ter dobro kakovost atomizacije in se ne sme pojaviti na koncu vbrizgavanja. Fenomen kapljanja.

Pet komponent injektorja

Injektor je v glavnem sestavljen iz elektromagnetnega sklopa, sklopa armature, sklopa ventila, telesa injektorja in spojke šob.

1. Elektromagnetne komponente

Sestavljen je iz tuljav, jeder, komor, električnih konektorjev in tesnih pokrovčkov. Ko je pod napetostjo, bo ustvaril elektromagnetno silo, pritegnil bo armaturno ploščo, da se premakne navzgor, in nadzoroval igelni ventil šobe.

2. Sklop armature

Sestavljen je iz armaturnega jedra, armaturnega diska, vodila armature, tesnila za odbojnik, krogle ventila, podpornega sedeža itd. Pod vplivom elektromagnetne sile se premika navzgor in navzdol in je ena od krmilnih komponent, ki nadzorujejo, ali je injektor razpršen. ali ne.

3. Komponente ventila

Sestavljen je iz dveh delov, sedeža ventila in krogelnega ventila, reža med obema pa je le 3 do 6 mikronov. Sklop ventila je eden od glavnih gibljivih delov, ki nadzorujejo povratek goriva v injektorju.

4. Telo injektorja

Telo injektorja ima visoko in nizkotlačne oljne prehode in je glavna tlačna komponenta.

5. Mazalni priključki